HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
- Xem lịch học khóa K17-K18
 Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

- Các bước đổi mới phương pháp dạy học
 
Regullation Quy Dinh |Quy Che
QUI ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG (04/10/2009)
QUI ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ TƯ VẤN (01/05/2009)
Theo thông báo số 295/TB-ĐHDT ngày 13/10/2008 của Ban Giám hiệu trường Đại học Duy Tân về việc quản lý hoạt động giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập, Ban Giám hiệu đề nghị các khoa và GVCN, CVHT lưu ý một số...
QUI ĐINH QUẢN LÝ BẰNG 2 (12/10/2008)
Theo nội dung cuộc họp giữa Phòng đào tạo và Trung tâm đào tạo thường xuyên và từ xa ngày 22/10/2008 về việc thống nhất công tác tổ chức quản lý và đào tạo Đại học bằng hai...
QUÝ LÝ HỒ SƠ GIẢNG DẠY KHỐI ĐÀO TẠO KHÁC (12/10/2008)
Các trung tâm lập danh mục các học phần do trung tâm quản lý và đề nghị các khoa phụ trách chuyên môn phân công giảng viên biên soạn đề cương chi tiết. Sau khi các khoa phân công giảng viên biên soạn đề cương chi tiết các học phần cho trung tâm, trung tâm lập bảng kế hoạch theo...
QUẢN LÝ HỒ SƠ GIẢNG DẠY (12/10/2008)
Ban Giám hiệu đã ban hành chương trình đào tạo cho tất cả các ngành đào tạo theo học chế tín chỉ bắt đầu từ khóa 12 (2006-2010), tuy nhiên cho đến nay kế hoạch biên soạn đề cương chi tiết, tập bài giảng theo yêu cầu học chế tín chỉ chưa tiến hành đồng bộ ở các...
QUI ĐỊNH 1026 QUẢN LÝ HỆ TÍN CHỈ (07/21/2008)
Ban hành quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ năm học 2007-2008 trong toàn trường cho bậc đại học k12 (2006 – 2010) và cao đẳng từ khoá tuyển sinh (2007-2010) trở đi ...
QUI ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN (12/23/2007)
QUI ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Page   1   2   3   >>