HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
-
@import url(/css/example.css);
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- aaa
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

 
STUDY ACHIEVEMENT Number of record  
 
Enter what you're looking    
Diem BVKL_B20QTH_12-2016 (12/12/2016)
Diem BVKL_B20KDN_KKT_12-2016 (12/12/2016)
Diem BVKL_B20DLL_12-2016 (12/12/2016)
ENG383 GHEP (15/11/2016)
EE341 (15/11/2016)
Lap trinh co so_L2_N21TPM (15/11/2016)
Lap rap & bao tri he thong_L2_N20TPM (15/11/2016)
Ke toan du lich_L2_N20DLK (15/11/2016)
He thong thong tin du lich_L2_N21DLK (15/11/2016)
CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT ( LẦN 2 ) N21TPM (14/11/2016)
CƠ SỞ DỮ LIỆU ( Lần 2) N21TPM (14/11/2016)
Anh ngữ 4 - N20KTPM Học kỳ 1 (14/11/2016)
Anh ngữ 4 - N20KDN Học kỳ 1 (14/11/2016)
Tin hoc ung dung_B21DLL_DOT 4m (09/11/2016)
Tin hoc ung dung_B21QTH_DOT 4 (09/11/2016)
Tin hoc ung dung_B21KKT_DOT 4 (09/11/2016)
Tin hoc ung dung_B21KDN_DOT 4 (09/11/2016)
Tiep thi du lich_B21DLL_DOT 4 (09/11/2016)
Quan tri nhan luc_B21QTH_DOT 4 (09/11/2016)
Quan tri nhan luc trong du lich_B21DLL_DOT 4 (09/11/2016)
Page   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>