HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
-
@import url(/css/example.css);
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- aaa
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

 
STUDY ACHIEVEMENT Number of record  
 
Enter what you're looking    
Điểm tổng kết môn học _B23QTH_ĐỢT 2 (25/05/2018)
Điểm tổng kết môn học _B23KDN_ĐỢT 2 (25/05/2018)
K15MCS - HK1 - PHI600 - PHƯƠNG PHÁP LUẬN NCKH (06/04/2018)
K15MCE - HK2 - CIE741 - QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (06/04/2018)
K13MAC - HK4- AUD624 - KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH (06/04/2018)
K13MAC - HK4 - PHI 600- PHƯƠNG PHÁP LUẬN NCKH (06/04/2018)
K15MCE - HK1 - MEC561- ĐÀN HỒI ỨNG DỤNG(LT ĐÀN HỒI) (06/04/2018)
K15MBA2 - HK1 - MGT602 - QUẢN TRỊ HỌC (06/04/2018)
K15MAC2 - HK1- TRIẾT HỌC - PHI500 (06/04/2018)
K15MAC2 - HK1- KINH TẾ VĨ MÔ - ECO607 (06/04/2018)
K14MCS - HK1 - PHI600 - PHƯƠNG PHÁP LUẬN NCKH (06/04/2018)
K14MCE - HK2 - MEC561 - LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI (06/04/2018)
K14MCE - HK2 - CIE741 - QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (06/04/2018)
K14MBA - HK2 - ECO602 - KINH TẾ VĨ MÔ (06/04/2018)
K13MBA- KINH TẾ VĨ MÔ- ECO614 (11/09/2017)
K14MCS-TRIẾT HỌC- PHI 500 (11/09/2017)
K13MCS-TRIẾT HỌC- PHI 500 (11/09/2017)
K13MAC- TÀI CHÍNH CHỨNG KHOÁN- SM702 (11/09/2017)
K15MCS-TRIẾT HỌC- PHI 500 (11/09/2017)
K15MCE-TRIẾT HỌC- PHI 500 (11/09/2017)
Page   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>