HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
-
@import url(/css/example.css);
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- aaa
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

 
STUDY ACHIEVEMENT Number of record  
 
Enter what you're looking    
K17MBA_HK1 - FIN601 - QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (11/09/2018)
K16MFB - HK1 - PHI600_PHƯƠNG PHÁP LUẬN NCKH (11/09/2018)
K14MBA.KG-A - HK3 - HK3- IS-A651 - HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (11/09/2018)
Qualitative research_K17MNS_HK1 (18/08/2018)
Nursing theory_K17MNS - HK1 (18/08/2018)
Interpretation of nursing research_K17MNS_HK1 (18/08/2018)
Health Assesment_K17MNS - HK1 (18/08/2018)
Advanced Pathophysiology_K17MNS - HK1 (18/08/2018)
Advanced nursing research_K17MNS - HK1 (18/08/2018)
Advanced Biostatistics and Experiment_K17MNS - HK1 (18/08/2018)
_Adanced adult health nursing 1_K17MNS - HK1 (18/08/2018)
K16MBA.KG - HK1-3 -MGO-A601 - QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT (08/08/2018)
K15MCS.KG - HK2- CS-A753 - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG (08/08/2018)
K15MCS.KG - HK1 - CS-A616 - CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT NÂNG CAO (08/08/2018)
K15MCE.KG - HK2 - CIE-A671 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG CAO (08/08/2018)
K15MCE.KG - HK2 - CIE-A635 - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HIỆN ĐẠI (08/08/2018)
K15MBA.KG - HK2 - MGO-A601 - QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT (08/08/2018)
K15MBA.KG - HK1 - FIN-A601 - QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (08/08/2018)
K15MAC.KG - HK2 - ACC-A605- KẾ TOÁN QUỐC TẾ (08/08/2018)
K15MAC.KG - HK1 - MGT-A601 - QUẢN TRỊ HỌC (08/08/2018)
Page   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>