HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
- Xem lịch học khóa K17-K18
 Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

- Các bước đổi mới phương pháp dạy học
 
EXAM LIST
Danh sach thi _TTB2_ ngay 22102019-24102019 (14:14 10/22/2019)
Danh sach thi _TTB2_ ngay 21/10/2019 (15:31 10/21/2019)
Y DUC MED 268 (G) (09:34 10/18/2019)
19102019_7H30_IMN250_SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH (14:02 10/17/2019)
DICH TE HOC - SPM 302(K) (13:51 10/17/2019)
DUOC LY CAN BAN 2- PMY 304(A) (13:50 10/17/2019)
DUOC HOC CO TRUYEN - PHM 404 (A) (13:48 10/17/2019)
DUOC XA HOI HOC - SOC 322 (K) (13:47 10/17/2019)
DUOC LAM SANG 2 - PHM 407 (C) (13:46 10/17/2019)
DUOC LAM SANG 1 PHM 402 (M) (13:45 10/17/2019)
DUOC LIEU 1 - MCC 351(C) (13:45 10/17/2019)
HE THONG THONG TIN QUAN LY DUOC KHOA - IS 437 (G) (13:43 10/17/2019)
NHOM GS (GDP, GSP, GPP)- PHM 410 A (08:32 10/14/2019)
Lam Do an & Phuc vu An uong Nang cao PSU-HOS 464 (AIS) (07:15 10/12/2019)
Nghiep vu Buong phong HOS 374 (A) (07:14 10/12/2019)
Page   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>