HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
-
@import url(/css/example.css);
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- aaa
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

 
EXAM LIST
21102018_18H00_IMN250_SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH (10/19/2018)
SINH LY HOC -BIO 213(C) (10/19/2018)
DICH TE HOC - SPM 302(A) (10/19/2018)
CAN BAN VI SINH HOC - MIB 251 (A-C-E) (10/19/2018)
DUOC HOC CO TRUYEN - PHM 404 (A-C) (10/19/2018)
KY SINH TRUNG - MIB 253 (A) (10/19/2018)
HE THONG THONG TIN QUAN LY DUOC KHOA - IS 437 (E-G) (10/19/2018)
NHOM GS (GDP, GSP, GPP)- PHM 410 C (10/19/2018)
BAO CHE & SINH DUOC HOC 2 - PHC 406 (C) (10/19/2018)
THUC PHAM CHUC NANG NTR 431 (E) (10/18/2018)
Page   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>