HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
-
@import url(/css/example.css);
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- aaa
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

 
EXAM LIST
Danh sách KTHP Thiết Kế Nhanh 2 ARC362A,C, E (10/12/2017)
Danh sách thi KTHP Thiết Kế Nhạnh 1 ARC361 A (10/12/2017)
Danh sách thi KTHP Đại Cương & CN Thực Phẩm FSE101 A (10/12/2017)
Danh sách thi KTHP Cơ Sở Kiến Trúc 1 ARC101 A (10/12/2017)
K15MBA2 - HK1 -PHI 600- THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (10/12/2017)
K15MBA2 - HK1 -PHI 600- PHƯƠNG PHÁP LUẬN NCKH (10/12/2017)
K15MBA2 - HK1 -PHI 500 - TRIẾT HỌC (10/12/2017)
K15MBA2 - HK1 - FIN 601 - QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (10/12/2017)
K15MAC2 - HK1- TRIẾT HỌC - PHI500 (10/12/2017)
K15MAC2 - HK1- THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN- FIN703 (10/12/2017)
Page   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>