HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
- Xem lịch học khóa K17-K18
 Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

- Các bước đổi mới phương pháp dạy học
 
Regullation Quy Dinh |Quy Che
QUY CHẾ VỀ HỌC CHẾ TÍN CHỈ 43-2007 (12/10/2007)
Quy chế này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp.Quy chế này áp dụng đối với sinh viên các khoá đào tạo hệ chính quy ở trình độ đại học và cao đẳng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng (sau đây gọi tắt là trường) thực hiện theo hình thức tích luỹ tín chỉ.
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG (09/20/2007)
Căn cứ “Quy định tạm thời về Đào tạo liên thông dạy nghề, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 49/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ...
QUI ĐỊNH VỪA LÀM VỪA HỌC (08/28/2007)
QUI ĐỊNH VỪA LÀM VỪA HỌC
QUI ĐỊNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (08/28/2007)
QUI ĐỊNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
QUI CHẾ VỀ CẤP PHÁP VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ (07/20/2007)
QUI CHẾ VỀ CẤP PHÁP VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ
KÝ DUYỆT HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG (04/02/2007)
Căn cứ Quy định 089/QĐ-ĐHDT ngày 12/04/2006 của Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân về việc quản lý hồ sơ giảng viên thỉnh giảng, yêu cầu quản lý giảng dạy của Phòng Đào tạo và công tác quản lý tài chính...
QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CÁC KỲ THI (12/20/2006)
QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CÁC KỲ THI
Page   <<   1   2   3   >>