HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
- Xem lịch học khóa K17-K18
 Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

- Các bước đổi mới phương pháp dạy học
 
ANNOUNCEMENT
Lịch thi KTHP GĐ 1 HK1 2020-2021 T10--12 điều chỉnh (16:54 11/04/2020)
Lịch thi KTHP GĐ 1 HK1 2020-2021 điều chỉnh (OPT 600 (A)) (12:03 10/31/2020)
Lịch thi GĐ1 HK1 2020-2021 T10--12 chính thức (19:26 10/30/2020)
Lịch thi KTHP GĐ1 HK1 NH 2020-2021 dự kiến tuần 10--11 (14:52 10/22/2020)
Lịch thi GĐ1 HK1 NH 2020-2021 tuần 10--12 dự kiến (17:36 10/20/2020)
Lịch thi KTHP HK hè + HK 2 T05--06 NH 2019-2020 điều chỉnh (ENG 227 (SA-SE), PHC 406 (L), CHE 260 (SA), PHC 401 (B-F), CS 466 (SA)) (15:58 09/22/2020)
Lịch thi GDTC HK2 tuần 05--05 NH 2019-2020 chính thức (08:38 09/19/2020)
Lịch thi KTHP HK hè + HK 2 T05--06 NH 2019-2020 chính thức (18:00 09/18/2020)
Lịch thi KTHP HK2 + HK hè T54--55 2019-2020 (dự kiến) (17:03 07/21/2020)
Lịch thi KTHP môn GDTC tuần 51--55 HK2 2019-2020 (09:56 07/15/2020)
Lịch thi KTHP GD2 HK2 tuần 52--53 2019-2020 chính thức (16:28 07/13/2020)
Lịch thi KTHP GD2 HK2 2019-2020 tuần 52--53 dự kiến (16:18 07/06/2020)
Lịch thi KTHP Khoa Cao Đẳng Thực Hành T50 2019-2020 (14:23 06/30/2020)
Lịch thi KTHP GD2 HK2 2019-2020 điều chỉnh (CMU-SE 252 (FIS-HIS-LIS-BIS-DIS-JIS-NIS-PIS), ENG 216 (BT)) (16:36 06/25/2020)
Lịch thi KTHP GD2 HK2 2019-2020 điều chỉnh (CSU-MEC 306 (BIS), PSU-TOU 264 (BIS-DIS-FIS-HIS-JIS-LIS), PSU-MKT 424 (BIS-FIS)) (15:47 06/23/2020)
Page   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>