HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
-
@import url(/css/example.css);
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- aaa
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

 
STUDY ACHIEVEMENT
Tham dinh du an dau tu - FIN 406 C - L1 (02/09/2017)
( Sender Information:   Đức, Nguyễn Kim.   -   Email: nhatphong0207@yahoo.com )
  
List file download:
       - FIN 406 C - L1.xls

  Study Achievement other
      Nguyên lý thống kê kinh tế - khóa T16KDN - lần 1 (12/21/2010)
      Nguyên lý thống kê kinh tế - khóa D16KKT - lần 1 (12/21/2010)
      Kiểm toán căn bản - khóa K13KDN - lần 1 (12/21/2010)
      Hệ thống thông tin kế toán - khóa K14KDN - lần 1 (12/21/2010)
      Hệ thống thông tin kế toán - khóa C15KCDB - lần 1 (12/21/2010)
      Phân tích hoạt động kinh doanh - khóa K13KDN - lần 1 (12/08/2010)
      Những nlcb của cn mác - lenin 2 - khóa D16KKT - lần 1 (12/08/2010)
      Những nlcb của cn mác - lenin 2 - khóa D16KDN - lần 1 (12/08/2010)
      Nguyên lý thống kê kinh tế - khóa D16KDN - lần 1 (12/08/2010)
      Kế toán tài chính 2 - khóa K14KCD - lần 1 (12/08/2010)