HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
-
@import url(/css/example.css);
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- aaa
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

 
ANNOUNCEMENT
Lịch thi kết thúc học phần HK I ( có điều chỉnh khoa ĐTQT) (12/10/2013)
List file download:
       - Lịch thi kết thúc học phần HK I ( điều chỉnh khoa ĐTQT).xls

  Announcements other
       Lịch ôn thi TN tháng 5 -2012 học phần Khoa học MLN và Tư tưởng HCM ( thay đỏi địa điểm học ngày 29-04-2012)) (04/17/2012)
       Qui tắt đánh mã số sinh viên tại Đại học Duy Tân từ khóa tuyển sinh 2012 (04/17/2012)
       Lịch báo giảng môn Nói - Viết TV khoa ĐTQT ( đợt 2) (04/04/2012)
       Lịch báo giảng Phương pháp luận khối lên thông đợt 29 (từ tuần 39-47a0 có bổ sung khoa ĐTQT (04/04/2012)
       Lịch thi đợt 1 - Học kỳ 2 ( bổ sung) (04/04/2012)