HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
- Xem lịch học khóa K17-K18
 Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

- Các bước đổi mới phương pháp dạy học
 
About Academic Affairs Department

          Phòng đào tạo cùng với các Khoa chuyên môn nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiêu, định hướng qui mô đào tạo; đề xuất các ngành và chuyên ngành, nội dung và phương pháp đào tạo các bậc và hệ đào tạo cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo của...

view more
Enrollment
view more
Graduation
view more
Trainning Schedules
view more
Announcement
view more
Study Achievement
    Điểm thi KTHP_K21MCS.KG - HK1 - PHI-A600- PHƯƠNG PHÁP LUẬN NCKH (3/17/2021 11:10:09 AM)
    Điểm thi KTHP_ K21MCS.KG - HK1 - IS-A701 - CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO (3/17/2021 11:09:37 AM)
    Điểm thi KTHP_ K21MCS.KG - HK1 - CS-A641 - LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG (3/17/2021 11:08:51 AM)
    Điểm Thi KTHP K21MCS.KG - HK1 - CS-A616 - CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT NÂNG CAO (3/17/2021 11:07:55 AM)
view more