TRANG CHỦ QUY ĐỊNH - QUY CHẾ TIN TỨC NHÂN SỰ GÓP Ý TÌM KIẾM
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
Giới Thiệu P.ĐÀO TẠO
Tuyển sinh
Tốt nghiệp
Kế hoạch đào tạo
Chương trình đào tạo
Thời khóa biểu
Danh Sách Thi
Kết quả học tập
Liên kết đào tạo
Thông báo
Tài liệu học tập
Hoạt động phong trào
 
Tin Tức
- Luật BHYT sửa đổi & bổ sung có hiệu lực từ 2015
-Xem nội dung chi tiết tại: - Xem lịch thi tất cả các khóa
-Để xem lịch thi kết thúc học phần, vào mục Thời khóa biểu trên Web pdaotao.duytan.edu.vn
- Xem lịch học khóa K17-K18
- Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn @import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
-Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011
 
TỐT NGHIỆP
     Danh sách khảo sát tin học 28.03.2015 (27/03/2015)
   
     Danh sách thi khảo sát Anh văn đến hết ngày 26032015 (Đợt tháng 03/2015) (27/03/2015)
   
     LỊCH KHẢO SÁT ANH VĂN, TIN HỌC ĐỢT THÁNG 03/2015 (17/03/2015)
    LỊCH KHẢO SÁT ANH VĂN, TIN HỌC ĐỢT THÁNG 03/2015
     LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 04-2015 (03/03/2015)
    LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 04-2015
     ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT TIN HỌC ĐẦU RA NĂM 2015 (09/02/2015)
    ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT TIN HỌC ĐẦU RA NĂM 2015
     THÔNG BÁO ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ KHẢO SÁT TIN HỌC ĐẦU RA (09/02/2015)
    THÔNG BÁO ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ KHẢO SÁT TIN HỌC ĐẦU RA
     MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SV TỐT NGHIỆP SỚM HOẶC MUỘN (05/02/2015)
    MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SV TỐT NGHIỆP SỚM HOẶC MUỘN)
     Mẫu ðơn tham dự TN dành cho SV tốt nghiệp (04/02/2015)
   
Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>