HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
-
@import url(/css/example.css);
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- aaa
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

 
STUDY ACHIEVEMENT
Anh van giao tiep 1_N22TPM_HK1 (02/07/2017)
( Sender Information:   Phượng, Nguyễn Thị Kim.   -   Email: nguyenkimphuong77@gmail.com )
  
List file download:
       - Anh van giao tiep 1_N22TPM_HK1.pdf

  Study Achievement other
      LAP RAP BAO TRI HE THONG_CR210_LAN 2 (03/07/2014)
      ANH VAN TRUNG CAP 2_ENG202_LAN 2 (03/04/2014)
      ANH VAN TRUNG CAP 1_ENG201_LAN 2 (03/04/2014)
      ANH VAN SO CAP 2_ENG102_LAN 2 (03/04/2014)
      ANH VAN SO CAP 1_ENG101_LAN 2 (03/04/2014)
      ANH VAN CAO CAP 2_ENG302_LAN 2 (03/04/2014)
      ANH VAN CAO CAP 1_ENG301_LAN 2 (03/04/2014)
      ANH VAN CAO CAP 2_ENG302 K16 lan 2 (03/04/2014)
      Nghiep vu ngan hang thuong mai_L2_N17KDN_HK5 (03/03/2014)
      Tong quan du lich_L2_N19DLK_HK1 (03/03/2014)