HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
-
@import url(/css/example.css);
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- aaa
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

 
STUDY ACHIEVEMENT
Nghiep vu nha hang 1_N21DLK_HK1 (02/07/2017)
( Sender Information:   Phượng, Nguyễn Thị Kim.   -   Email: nguyenkimphuong77@gmail.com )
  
List file download:
       - Nghiep vu nha hang 1_N21DLK_HK1.pdf

  Study Achievement other
      Phan tich hoat dong kinh doanh_N18KDN (12/04/2014)
      Phan tich & thiet ke he thong_L2_N18TPM (12/04/2014)
      Nghiep vu le tan_L2_N18DLK (12/04/2014)
      Nghiep vu huong dan du lich_L2_N18DLK (12/04/2014)
      Ky thuat thuong mai dien tu_L2_N18TPM (12/04/2014)
      Ke toan xay dung_N18KDN (12/04/2014)
      He thong thong tin ke toan_L2_N18KDN_HK3 (12/04/2014)
      He quan tri co so du lieu_N18TPM (12/04/2014)
      Gioi thieu an toan thong tin_L2_N18TPM (12/04/2014)
      Diem bao ve khoa luan_ B18QNH (12/03/2014)