HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
-
@import url(/css/example.css);
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- aaa
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

 
STUDY ACHIEVEMENT
Tai chinh chung khoan - FIN 403 A-C - L1 (02/09/2017)
( Sender Information:   Đức, Nguyễn Kim.   -   Email: nhatphong0207@yahoo.com )
  
List file download:
       - FIN 403 A-C - L1.xls

  Study Achievement other
      NHỮNG NLCB CỦA CN MAC - LENIN 2-T15KDN-L1 (12/07/2009)
      THỰC TẬP TRẮC ĐỊA_K14XC (12/02/2009)
      THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG _ K14XCD (12/02/2009)
      KỸ THUẬT THI CÔNG ĐẶC BIỆT LẦN 2_K11XD (12/02/2009)
      KHAI THÁC & THÍ NGHIỆM ĐƯỜNG_K11XDC (12/02/2009)
      ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG LẦN 2 _ K11XC (12/02/2009)
      ĐỒ ÁN TỔ CHỨC XD LẦN 2_K11XD (12/02/2009)
      ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2_LẦN 2_K11XD (12/02/2009)
      CƠ KẾT CẤU 1_K13XCD (12/02/2009)
      CƠ HỌC ĐẤT_T14XDD (12/02/2009)