HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
-
@import url(/css/example.css);
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- aaa
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

 
STUDY ACHIEVEMENT
Anh van giao tiep 1_N22KDN_HK1 (02/07/2017)
( Sender Information:   Phượng, Nguyễn Thị Kim.   -   Email: nguyenkimphuong77@gmail.com )
  
List file download:
       - Anh van giao tiep 1_N22KDN_HK1.pdf

  Study Achievement other
      VAN HOC MY _ LIT378_K16NAD_LAN 2 _HK6 (01/07/2014)
      tiep thi du lich_MKT253_K16NAD_LAN 2 _HK6 (01/07/2014)
      THOI SU QUOC TE ANH VIET_ENG428_K16NAB_HK8 (01/07/2014)
      KY THUAT TRUYEN SO LIEU_EE384_K16EVT_HK7 (01/07/2014)
      HE THONG VIEN THONG_EE353_K16EVT_HK7 (01/07/2014)
      GIOI THIEU ANH NINH MANG_CS376_K16EVT_HK7 (01/07/2014)
      BIEN DICH 1_ENG271A_GHEP K15,K16 (01/07/2014)
      DICH BAO CAO VAN HOA XA HOI_ENG372_K16NAB_HK8. (01/07/2014)
      ANH VAN THU TIN THUONG MAI_ENG432_K16NAB_HK7 (01/07/2014)
      Quan tri tai chinh 2_B18QNH_ĐỢT 5 (01/03/2014)