HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
-
@import url(/css/example.css);
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- aaa
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

 
STUDY ACHIEVEMENT
ENG383 GHEP (11/15/2016)
( Sender Information:   Mai, Trần Trung.   -   Email: li.coji@gmail.com )
  
List file download:
       - ENG383 GHEP.pdf

  Study Achievement other
      SYSTEM INTEGRATION PRACTICES - D18CMU_TPM(HK3) (11/29/2013)
      ky nang xin viec - DTE302 - K16NAD_HK7 (11/25/2013)
      ky nang xin viec - DTE302 - K16NAB_HK7 (11/25/2013)
      Qan tri nhan luc trong du lich - HRM303 -K16NAD_HK7 (11/25/2013)
      Xac suat thong ke toan - STA151 -K16NAD_HK7 (11/13/2013)
      Tu tuong Ho Chi Minh - POS361 - K16NAD_HK7 (11/13/2013)
      Anh Văn Trung Cấp 2 ghép MyDTU (11/05/2013)
      Anh Văn Trung Cấp 1 ghép MyDTU (11/05/2013)
      Anh Văn Sơ Cấp 2 ghép MyDTU (11/05/2013)
      Anh Văn Cao Cấp 2 ghép MyDTU (11/05/2013)