TRANG CHỦ QUY ĐỊNH - QUY CHẾ TIN TỨC NHÂN SỰ GÓP Ý TÌM KIẾM
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
Giới Thiệu P.ĐÀO TẠO
Tuyển sinh
Tốt nghiệp
Kế hoạch đào tạo
Chương trình đào tạo
Thời khóa biểu
Danh Sách Thi
Kết quả học tập
Liên kết đào tạo
Thông báo
Tài liệu học tập
Hoạt động phong trào
 
Tin Tức
- Luật BHYT sửa đổi & bổ sung có hiệu lực từ 2015
-Xem nội dung chi tiết tại: - Xem lịch thi tất cả các khóa
-Để xem lịch thi kết thúc học phần, vào mục Thời khóa biểu trên Web pdaotao.duytan.edu.vn
- Xem lịch học khóa K17-K18
- Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn @import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
-Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011
 
KẾT QUẢ HỌC TẬP
   Danh sach thi ke toan tai chinh 1-C17KCDB (03/05/2013)
      ( Người đưa tin:   Nguyễn Đắc Thăng.   -   Email: ndthang02@gmail.com )
  
      Danh sách file đính kèm:
       - Danh sach thi ke toan tai chinh 1-C17KCDB.xls

  Các thông tin kết quả học tập khác
      LAW 201 BIS - PHAP LUAT DAI CUONG - L1 (03/05/2013)
      ECO 251 BIS - KINH TE LUONG - L1 (03/05/2013)
      ECO 251 FHJ - KINH TE LUONG - L1 (03/05/2013)
      FIN 272 BDF - NHAP MON TAI CHINH TIEN TE 2 - L1 (03/05/2013)
      FIN 271 BDF - NHAP MON TAI CHINH TIEN TE 1- L1 (03/05/2013)
      CUL 251 BIS - CO SO VAN HOA VIET NAM - L1 (03/05/2013)
      MKT 251 L-N - TIEP THI CAN BAN - L1 (03/05/2013)
      LAW 201 B-D - PHAP LUAT DAI CUONG - L1 (03/05/2013)
      MGT 201 B-D-BB-BD-BF - QUAN TRI HOC - L1 (03/05/2013)
      HIS 221 FIS - LICH SU VAN MINH THE GIOI 1 - L1 (03/05/2013)
      STA 271 BDH - NGUYEN LY THONG KE KINH TE - L1 (03/05/2013)
      FIN 271 ABCDEFGH - NHAP MON TCTT1 - L2 (03/05/2013)