TRANG CHỦ QUY ĐỊNH - QUY CHẾ TIN TỨC NHÂN SỰ GÓP Ý TÌM KIẾM
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
Giới Thiệu P.ĐÀO TẠO
Tuyển sinh
Tốt nghiệp
Kế hoạch đào tạo
Chương trình đào tạo
Thời khóa biểu
Danh Sách Thi
Kết quả học tập
Liên kết đào tạo
Thông báo
Tài liệu học tập
Hoạt động phong trào
 
Tin Tức
- Luật BHYT sửa đổi & bổ sung có hiệu lực từ 2015
-Xem nội dung chi tiết tại: - Xem lịch thi tất cả các khóa
-Để xem lịch thi kết thúc học phần, vào mục Thời khóa biểu trên Web pdaotao.duytan.edu.vn
- Xem lịch học khóa K17-K18
- Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn @import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
-Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011
 
KẾT QUẢ HỌC TẬP Số lượng tin  
 
Nhập nội dung cần tìm    
                   
     Tranh tai giai phap PBL_T19YDH_Lan 1 (03/09/2015)
   
                   
     TH Sinh hoc dai cuong_T20YDHA-B_Lan 1 (03/09/2015)
   
                   
     TH Sinh hoc dai cuong_T20YDH_Lan 1 (03/09/2015)
   
                   
     TH Hoa huu co_T20YDH_Lan 1 (03/09/2015)
   
                   
     TH Duoc ly can ban 1_T19YDH_Lan 1 (03/09/2015)
   
                   
     TH Can ban vi sinh hoc_T19YDH_Lan 1 (03/09/2015)
   
                   
     STA 272 SA - L1 (28/08/2015)
   
                   
     SCM 400 SA - L1 (28/08/2015)
   
                   
     OB 251 SA - L1 (28/08/2015)
   
                   
     Toan cao cap C_B20DLL_DOT 3 (21/08/2015)
   
                   
     Tiep thi can ban_B20QTH_DOT 3 (21/08/2015)
   
                   
     He thong thong tin ke toan_B20KKT_DOT 3 (21/08/2015)
   
                   
     Ke toan tai chinh thuong mai dich vu_L2_B19KDN_DOT 8 (21/08/2015)
   
                   
     Cac mo hinh ra quyet dinh_B19QTH_DOT 8 (21/08/2015)
   
                   
     Phan tich hoat dong kinh doanh_L2_B19KDN_DOT 8 (21/08/2015)
   
                   
     Khoi su doanh nghiep_L2_B19QTH_DOT 8 (21/08/2015)
   
                   
     Hanh vi tieu dung trong du lich_B19DLL_DOT 8 (21/08/2015)
   
                   
     ĐIỂM GHÉP L1 HÈ - MKT 251 SA - TIẾP THỊ CĂN BẢN (20/08/2015)
   
                   
     ĐIỂM GHÉP L1 HÈ - MGT 403 SA-SC - QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (20/08/2015)
   
                   
     ĐIỂM GHÉP L1 HÈ - MGO 301 SA - QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG & SẢN XUẤT (20/08/2015)
   
Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>