TRANG CHỦ QUY ĐỊNH - QUY CHẾ TIN TỨC NHÂN SỰ GÓP Ý TÌM KIẾM
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
Giới Thiệu P.ĐÀO TẠO
Tuyển sinh
Tốt nghiệp
Kế hoạch đào tạo
Chương trình đào tạo
Thời khóa biểu
Danh Sách Thi
Kết quả học tập
Liên kết đào tạo
Thông báo
Tài liệu học tập
Hoạt động phong trào
 
Tin Tức
- Luật BHYT sửa đổi & bổ sung có hiệu lực từ 2015
-Xem nội dung chi tiết tại: - Xem lịch thi tất cả các khóa
-Để xem lịch thi kết thúc học phần, vào mục Thời khóa biểu trên Web pdaotao.duytan.edu.vn
- Xem lịch học khóa K17-K18
- Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn @import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
-Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011
 
KẾT QUẢ HỌC TẬP Số lượng tin  
 
Nhập nội dung cần tìm    
                   
     ĐIỂM KẾT CẤU NHÀ THÉP LỚP CIE-428 (B,D)_L1 (22/05/2015)
   
                   
     PSU-MGO 301 BIS-DIS-FIS - Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất (19/05/2015)
   
                   
     ĐIỂM ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG CT DD & CN_D18XDDB_L1 (18/05/2015)
   
                   
     ĐIỂM ĐỒ ÁN KỸ THUẬT TC BT TOÀN KHỐI_D18XDDB_L1 (16/05/2015)
   
                   
     ĐIỂM ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DD & CN_T18XDDB_L1 (16/05/2015)
   
                   
     Ky nghe bao mat_CS430 B_Lan 2 (16/05/2015)
   
                   
     Dieu duong cho gia dinh co nguoi gia 1_K18YCD (16/05/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Ke toan hanh chinh su nghiep- T18KDNB- lan 1 (15/05/2015)
   
                   
     An ninh internet_CS427 B_lan 2 (14/05/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Cac mo hinh ra quyet dinh- T18KDNB- lan 1 (14/05/2015)
   
                   
     Diểm thi KTHP môn Co so luat kinh te - T18KDNB- lan 1 (14/05/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Kiem toan tai chinh 2 -AUD 404 ( B-D-F-H )- lan 2 (14/05/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Phan tich bao cao tai chinh -ACC 421( B-D )- lan 2 (14/05/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Ke toan xay dung - ACC 441B- lan 2 (14/05/2015)
   
                   
     ĐIỂM KỸ THUẬT THI CÔNG LỚP CIE-403 (B,D,F,H)_L2 (13/05/2015)
   
                   
     Đồ Án Đồ Án CDIO - EVR 296 B,D (12/05/2015)
   
                   
     Quan tri nhan luc trong du lich_N19DLK_HK4 (07/05/2015)
   
                   
     Quan tri mang_L2_N18TPM (07/05/2015)
   
                   
     Quan tri hoc_N20DLK_HK2 (07/05/2015)
   
                   
     Quan tri buong phong_L2_N18DLK (07/05/2015)
   
Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>