TRANG CHỦ QUY ĐỊNH - QUY CHẾ TIN TỨC NHÂN SỰ GÓP Ý TÌM KIẾM
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
Giới Thiệu P.ĐÀO TẠO
Tuyển sinh
Tốt nghiệp
Kế hoạch đào tạo
Chương trình đào tạo
Thời khóa biểu
Danh Sách Thi
Kết quả học tập
Liên kết đào tạo
Thông báo
Tài liệu học tập
Hoạt động phong trào
 
Tin Tức
- Luật BHYT sửa đổi & bổ sung có hiệu lực từ 2015
-Xem nội dung chi tiết tại: - Xem lịch thi tất cả các khóa
-Để xem lịch thi kết thúc học phần, vào mục Thời khóa biểu trên Web pdaotao.duytan.edu.vn
- Xem lịch học khóa K17-K18
- Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn @import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
-Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011
 
KẾT QUẢ HỌC TẬP Số lượng tin  
 
Nhập nội dung cần tìm    
                   
     ĐIỂM HK HÈ ĐỒ ÁN THI CÔNG ĐƯỜNG_K16XDC_L2 (30/07/2015)
   
                   
     ANH NGU CAO CAP 1_ENG301_HK HE_2014-2015 (30/07/2015)
   
                   
     TRUNG NGU TRUNG CAP 2_ENG202_THI LAN 2 KHOA CU (30/07/2015)
   
                   
     ANH NGU TRUNG CAP 1_ENG101_HK HE_2014-2015 (30/07/2015)
   
                   
     ANH NGU SO CAP 2_ENG102_HK HE_2014-2015 (30/07/2015)
   
                   
     ANH NGU SO CAP 1_ENG101_HK HE_2014-2015 (30/07/2015)
   
                   
     ĐIỂM QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG LỚP CIE-441 (SA,SC)_L1 (28/07/2015)
   
                   
     ĐIỂM CƠ LÝ THUYẾT 2 LỚP MEC-202 (SA)_L1 (28/07/2015)
   
                   
     Điểm KTHP toán cao cấp A1 - MTH 103 (lần 2) (27/07/2015)
   
                   
     Điểm KTHP môn Toán cao cấp A2 - MTH 104 (thi lần 2) (27/07/2015)
   
                   
     Điểm KTHP môn Toán cao cấp C1 - MTH 101 (lần 2) (27/07/2015)
   
                   
     Điểm KTHP môn toán cao cấp C2 - MTH 102 (lần 2) (27/07/2015)
   
                   
     Điểm KTHP môn Hóa học đại cương - CHE 101 thi lần 2 (27/07/2015)
   
                   
     Điểm KTHP môn Hóa hữu cơ - CHE 203 thi lần 2 (27/07/2015)
   
                   
     Điểm KTHP môn Toán cao cấp A1 _ MTH 103 (học kỳ hè) (27/07/2015)
   
                   
     Điểm KTHP môn Toán cao cấp A2 - MTH 104 (học kỳ hè) (27/07/2015)
   
                   
     Điểm KTHP môn Hóa học đại cương cơ sở - CHE 100 SA (27/07/2015)
   
                   
     Điểm thi KTHP môn toán cao cấp A3 - MTH 203 SA (27/07/2015)
   
                   
     Điểm KTHP môn Toán cao cấp C - MTH 100 (học kỳ hè) (27/07/2015)
   
                   
     Điểm KTHP môn hóa hữu cơ - CHE 203 (lý thuyết và thực hành) học kỳ hè (27/07/2015)
   
Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>