TRANG CHỦ QUY ĐỊNH - QUY CHẾ TIN TỨC NHÂN SỰ GÓP Ý TÌM KIẾM
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
Giới Thiệu P.ĐÀO TẠO
Tuyển sinh
Tốt nghiệp
Kế hoạch đào tạo
Chương trình đào tạo
Thời khóa biểu
Danh Sách Thi
Kết quả học tập
Liên kết đào tạo
Thông báo
Tài liệu học tập
Hoạt động phong trào
 
Tin Tức
- Xem lịch thi tất cả các khóa
-Để xem lịch thi kết thúc học phần, vào mục Thời khóa biểu trên Web pdaotao.duytan.edu.vn
- Xem lịch học khóa K17-K18
- Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn @import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
-Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
-
Ngoài “giắt lưng” một vốn ngoại ngữ dồi dào, bạn còn cần gì nữa nhỉ?
 

 
KẾT QUẢ HỌC TẬP Số lượng tin  
 
Nhập nội dung cần tìm    
                   
     Nhung nguyen ly co ban cua CN Mac Len nin 1 (PHI 161) B-F-J- Lan 1 (18/04/2014)
   
                   
     KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DD & CN_K16XDD_L2 (17/04/2014)
    @import url(/css/example.css);
                   
     Tu tuong ho chi minh-T17KDNB- lan 1 (17/04/2014)
   
                   
     K16QTH(HK7) - QUAN TRI CHIEN LUOC - L2 (17/04/2014)
   
                   
     K16QTM(HK7) - TIEP THI QUOC TE - L2 (17/04/2014)
   
                   
     K16QTM(HK7) - QUAN TRI CHIEN LUOC - L2 (17/04/2014)
   
                   
     K16QTC(HK7) - QUAN TRI CHIEN LUOC - L2 (17/04/2014)
   
                   
     K16QTC(HK7) - NGHIEP VU NGAN HANG THUONG MAI - L2 (17/04/2014)
   
                   
     K16QTC(HK7) - KE TOAN TAI CHINH 2 - L2 (17/04/2014)
   
                   
     K16QNH(HK8) - NGHIEP VU BAO HIEM - L2 (17/04/2014)
   
                   
     K16QNH(HK8) - NGAN HANG TRUNG UONG - L2 (17/04/2014)
   
                   
     K16QNH(HK8) - CAC MO HINH RA QUYET DINH - L2 (17/04/2014)
   
                   
     K16QNH(HK7) - QUAN TRI TAI CHINH 2 - L2 (17/04/2014)
   
                   
     K16QNH(HK7) - QUAN TRI CHIEN LUOC - L2 (17/04/2014)
   
                   
     D18QTHB(HK2) - THUONG MAI QUOC TE - L2 (17/04/2014)
   
                   
     D18QTHB(HK2) - QUAN TRI HOAT DONG & SAN XUAT - L2 (17/04/2014)
   
                   
     D18QTHB(HK2) - KINH TE TRONG QUAN TRI - L2 (17/04/2014)
   
                   
     D18QTHB(HK2) - ANH VAN CAO CAP 1 - L2 (17/04/2014)
   
                   
     D18QNHB(HK2) - QUAN TRI TAI CHINH 2 - L2 (17/04/2014)
   
                   
     D18QNHB(HK2) - QUAN TRI HOAT DONG & SAN XUAT - L2 (17/04/2014)
   
Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>