TRANG CHỦ QUY ĐỊNH - QUY CHẾ TIN TỨC NHÂN SỰ GÓP Ý TÌM KIẾM
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
Giới Thiệu P.ĐÀO TẠO
Tuyển sinh
Tốt nghiệp
Kế hoạch đào tạo
Chương trình đào tạo
Thời khóa biểu
Danh Sách Thi
Kết quả học tập
Liên kết đào tạo
Thông báo
Tài liệu học tập
Hoạt động phong trào
 
Tin Tức
- Luật BHYT sửa đổi & bổ sung có hiệu lực từ 2015
-Xem nội dung chi tiết tại: - Xem lịch thi tất cả các khóa
-Để xem lịch thi kết thúc học phần, vào mục Thời khóa biểu trên Web pdaotao.duytan.edu.vn
- Xem lịch học khóa K17-K18
- Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn @import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
-Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011
 
KẾT QUẢ HỌC TẬP Số lượng tin  
 
Nhập nội dung cần tìm    
                   
     Diem thi KTHP mon Phan tich bao cao tai chinh ( HK1-nam 2014-2015)-ACC 421 ( A-C-E)- lan 2 (27/03/2015)
   
                   
     Tich hop he thong_SE445 B_Lan 1 (ghep) (27/03/2015)
   
                   
     Lap trinh winforms_CS414 B_Lan 1 (ghep) (27/03/2015)
   
                   
     Ky nghe bao mat_CS430 B_Lan 1 (ghep) (27/03/2015)
   
                   
     He thong thong tin quan ly_IS251 B-D-J_Lan 1 (ghep) (27/03/2015)
   
                   
     He quan tri co so du lieu_IS401 B_Lan 1 (ghep) (27/03/2015)
   
                   
     He ho tro ra quyet dinh_IS402 B_Lan 1 (ghep) (27/03/2015)
   
                   
     Gioi thieu cau truc du lieu va giai thuat_CS316 B_Lan 1 (ghep) (27/03/2015)
   
                   
     Cong nghe phan mem_CS403 B_Lan 1 (ghep) (27/03/2015)
   
                   
     Co so du lieu_IS301 F-H_Lan 1 (ghep) (27/03/2015)
   
                   
     An ninh internet_CS427 B_lan 1 (ghep) (27/03/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Kiem toan noi bo ( hoc ghep) -AUD 353 ( B-D-F )- lan 1 (27/03/2015)
   
                   
     Điểm KTHP môn Hóa hữu cơ - CHE 203 (27/03/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Ke toan quan tri 1 ( hoc ghep)- ACC 301 D-F- lan 1 (27/03/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Phan tich bao cao tai chinh(hoc ghep) -ACC 421( B-D )- lan 1 (26/03/2015)
   
                   
     ĐIỂM ĐỒ ÁN KỸ THUẬT TC BT TOÀN KHỐI LỚP CIE-486 (T,V,X)_L1 (26/03/2015)
   
                   
     ĐIỂM VẼ KỸ THUẬT LỚP CIE-111 (B,D,F,H)_L1 (26/03/2015)
   
                   
     ĐIÊM MÔN HÌNH HỌA 1 LỚP ARC-111 (B,D)_L1 (26/03/2015)
   
                   
     DICH BAO CAO KINH TE XA HOI_ENG373_GHEP (25/03/2015)
   
                   
     GIOI THIEU KY NGHE MAY TINH_CR100_GHEP_HK1 14-15 (25/03/2015)
   
Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>