TRANG CHỦ QUY ĐỊNH - QUY CHẾ TIN TỨC NHÂN SỰ GÓP Ý TÌM KIẾM
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
Giới Thiệu P.ĐÀO TẠO
Tuyển sinh
Tốt nghiệp
Kế hoạch đào tạo
Chương trình đào tạo
Thời khóa biểu
Danh Sách Thi
Kết quả học tập
Liên kết đào tạo
Thông báo
Tài liệu học tập
Hoạt động phong trào
 
Tin Tức
- Xem lịch thi tất cả các khóa
-Để xem lịch thi kết thúc học phần, vào mục Thời khóa biểu trên Web pdaotao.duytan.edu.vn
- Xem lịch học khóa K17-K18
- Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn @import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
-Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
-
Ngoài “giắt lưng” một vốn ngoại ngữ dồi dào, bạn còn cần gì nữa nhỉ?
 

 
KẾT QUẢ HỌC TẬP Số lượng tin  
 
Nhập nội dung cần tìm    
                   
     Phan tich hoat dong kinh doanh - ACC 411 SD- lan 2 (29/08/2014)
   
                   
     He thong thong tin ke toan- T18KDNB- lan 2 (29/08/2014)
   
                   
     diem BVKL- T17KDNB (29/08/2014)
   
                   
     Đường Lối Cách Mạng của Đảng CS Việt Nam - K16KTR_HK8 (Lần 2) (29/08/2014)
   
                   
     Toan roi rac va ung dung_MTH254 B-D-F_lan 2 (26/08/2014)
   
                   
     Tiep thi du lich_MKT253 B-D-F_Lan 2 (ghep) (26/08/2014)
   
                   
     Giai phau hoc_T19YDH A-B_Lan1 (26/08/2014)
   
                   
     anh van toeic 1 ENG401 L2 (26/08/2014)
   
                   
     anh van cao cap 2 ENG302 L2 (26/08/2014)
   
                   
     anh van cap cap 1 ENG301 L2 (26/08/2014)
   
                   
     anh van trung cap 2 ENG202 L2 (26/08/2014)
   
                   
     anh van trung cap 2 ENG202 HE L2 (26/08/2014)
   
                   
     anh van trung cap 1ENG201 L2 (26/08/2014)
   
                   
     anh van trung cap 1 ENG201 HE L2 (26/08/2014)
   
                   
     anh van so cap 2 ENG102 L2 (26/08/2014)
   
                   
     ky thuat dien cho xay dung EE341 L2 HK2+HK HE GHEP (26/08/2014)
   
                   
     CHI201 L2 GHEP (26/08/2014)
   
                   
     ĐIỂM LAN 2 - MTH 102 HE - Toán Cao Cấp C2 (26/08/2014)
   
                   
     Quan tri nguon nhan luc-C18KCDB-Lan 2 (23/08/2014)
   
                   
     Co so luat kinh te-T17KDNB- lan 2 (23/08/2014)
   
Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>