TRANG CHỦ QUY ĐỊNH - QUY CHẾ TIN TỨC NHÂN SỰ GÓP Ý TÌM KIẾM
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
Giới Thiệu P.ĐÀO TẠO
Tuyển sinh
Tốt nghiệp
Kế hoạch đào tạo
Chương trình đào tạo
Thời khóa biểu
Danh Sách Thi
Kết quả học tập
Liên kết đào tạo
Thông báo
Tài liệu học tập
Hoạt động phong trào
 
Tin Tức
- Luật BHYT sửa đổi & bổ sung có hiệu lực từ 2015
-Xem nội dung chi tiết tại: - Xem lịch thi tất cả các khóa
-Để xem lịch thi kết thúc học phần, vào mục Thời khóa biểu trên Web pdaotao.duytan.edu.vn
- Xem lịch học khóa K17-K18
- Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn @import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
-Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011
 
KẾT QUẢ HỌC TẬP Số lượng tin  
 
Nhập nội dung cần tìm    
                   
     Diem thi TKHP mon Nguyen lý ke toan 2 - ACC 202 (B-D-F-H-L-P-R)- lan 1 (03/07/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Ke toan tai chinh 2 - ACC 304(B- D)- lan 1 (03/07/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Ke toan tai chinh 1 - ACC 302(B- D-F)- lan 1 (03/07/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Ke toan quan tri 2 - ACC 303(B- D-F)- lan 1 (03/07/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Ke toan quan tri 1 - ACC 301 B-H-J- lan 1 (03/07/2015)
   
                   
     CÔNG TÁC TƯ VẤN XÂY DỰNG_T18XDDB_L1 (02/07/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Ke toan tai chinh nang cao -T18KDNB- lan 2 (01/07/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Duong loi cach mang dang cong san VN-T18KDNB- lan 2 (01/07/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Duong loi cach mang cua DCSVN-HIS 361D-lan 1 (01/07/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Nhung NLCB cua CN Mac Le Nin 1- PHI 161 (X-Z) -lan 1 (01/07/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Nhung NLCB cua CN Mac Le Nin 1- PHI 161 (BB-P-T-V) -lan 1 (01/07/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Tu tuong ho chi minh- POS 361 (F) -lan 1 (01/07/2015)
   
                   
     Diem thi KTHP mon Thue nha nuoc-LAW 362D- lan 1 (01/07/2015)
   
                   
     ĐIỂM KẾT CẤU NHÀ THÉP_T18XDDB_L1 (01/07/2015)
   
                   
     LISTENING LEVEL3_ENG218_CHUYEN DIEM ANH VAN BO TRO 4 (29/06/2015)
   
                   
     ENG101 CHUYEN DOI (25/06/2015)
   
                   
     Cơ sở văn hóa Việt Nam - L1 (25/06/2015)
   
                   
     ĐIỂM KẾT CẤU NHÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP_T18XDDB_L1 (24/06/2015)
   
                   
     ĐIỂM KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG_T18XDDB_L1 (24/06/2015)
   
                   
     Lịch Sử Kiến Trúc Phương Tây - AHI 392 B-D (23/06/2015)
   
Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>