TRANG CHỦ QUY ĐỊNH - QUY CHẾ TIN TỨC NHÂN SỰ GÓP Ý TÌM KIẾM
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
Giới Thiệu P.ĐÀO TẠO
Tuyển sinh
Tốt nghiệp
Kế hoạch đào tạo
Chương trình đào tạo
Thời khóa biểu
Danh Sách Thi
Kết quả học tập
Liên kết đào tạo
Thông báo
Tài liệu học tập
Hoạt động phong trào
 
Tin Tức
- Xem lịch thi tất cả các khóa
-Để xem lịch thi kết thúc học phần, vào mục Thời khóa biểu trên Web pdaotao.duytan.edu.vn
- Xem lịch học khóa K17-K18
- Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn @import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
-Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
-
Ngoài “giắt lưng” một vốn ngoại ngữ dồi dào, bạn còn cần gì nữa nhỉ?
 

 
KẾT QUẢ HỌC TẬP Số lượng tin  
 
Nhập nội dung cần tìm    
                   
     Cac mo hinh ra quyet dinh -D18KKTB- lan 1 (30/10/2014)
   
                   
     Kiem toan hoat dong -D18KKTB- lan 1 (30/10/2014)
   
                   
     Kiem toan noi bo -D18KKTB- lan 1 (30/10/2014)
   
                   
     Tu Tuong Ho Chi Minh - POS 361( A-C-E )- lan 1 (30/10/2014)
   
                   
     Phan tich bao cao tai chinh -T18KDNB- lan 1 (30/10/2014)
   
                   
     Phan tich bao cao tai chinh -D18KKTB- lan 1 (30/10/2014)
   
                   
     Phan tich bao cao tai chinh -D18KDNB- lan 1 (30/10/2014)
   
                   
     Kiem toan tai chinh 1 -AUD 402 ( A-C-G)- lan 1 (30/10/2014)
   
                   
     Ke toan tai chinh nang cao - D18KDNB- lan 1 (30/10/2014)
   
                   
     ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN_K16XDC_L2 (30/10/2014)
   
                   
     ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH LỚP GLY-291 (A,C)_L1 (30/10/2014)
   
                   
     Thông Gió - K16KTR_HK9 (30/10/2014)
   
                   
     Lịch Sử Kiến Trúc Phương Tây - K16KTR_HK9 (30/10/2014)
   
                   
     KỸ NĂNG XIN VIỆC_T18XDDB_L1 (29/10/2014)
   
                   
     Kiến Trúc Nhà Ở_ARC 252 A,C (29/10/2014)
   
                   
     Toan roi rac va ung dung_MTH254 E_Lan1 (ghep) (28/10/2014)
   
                   
     Tin hoc ung dung_CS 201 G-I-M-O-Q-S-Y_Lan 1 (ghep) (28/10/2014)
   
                   
     Tin hoc ung dung_CS201 CG-CI-CK-CM-CO-CQ_Lan 1 (ghep) (28/10/2014)
   
                   
     Tin hoc ung dung_CS201 AA-AE-AG-AI-AK-AM-AO_Lan 1 (ghep) (28/10/2014)
   
                   
     He thong thong tin quan ly_IS251 A-C-E_Lan 1 (ghep) (28/10/2014)
   
Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>