HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
@import url(/css/example.css);
-
@import url(/css/example.css);
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- aaa
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

 
ANNOUNCEMENT
LỊCH NGHỈ HÈ (07/06/2009)

TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

PHÒNG ĐÀO TẠO

___˜&™___

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----šµ›-----

 

 

Đà Nẵng, ngày   02   tháng 07   năm 2009.

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ hè)

 

Kính gửi lãnh đạo các Khoa

 

Sinh viên các khóa chính qui học ban ngày bắt đầu nghỉ hè từ ngày 06-07-2009 và bắt đàu học lại từ ngày 03-08-2009.Sinh viên các khóa liên thông học ban đêm nghỉ hè từ ngày 15-07-2009 đến 15-08-2009.

Các khóa 13 và 14 sẽ thi Anh văn không chuyên và Tin đại cương –Tin ứng dụng từ ngày 05-08-2009 đến ngày 09-08-2009.

Sinh viên xem lịch thi  và thời khóa biểu cụ thể trên website của phòng Đào tạo:

http://pdaotao.duytan.edu.vn

hoặc trên website của các Khoa:

 

Kế toán:                                              http://kketoan.duytan.edu.vn

 

QTKD:                                               http://kqtkd.duytan.edu.vn

 

CNTT:                                               http://kcntt.duytan.edu.vn

 

Xây dựng:                                          http://kxaydung.duytan.edu.vn

 

Kiến trúc:                                           http://kkientruc.duytan.edu.vn

 

Du lịch:                                               http://kdulich.duytan.edu.vn

 

XHNV:                                               http://kxhnv.duytan.edu.vn

 

Đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên.

  Announcements other
       Danh sach thi doc viet anh van cao cap 2 (thi bo sung dot thi ngay 18/03/2012) (04/03/2012)
       Danh sach thi doc viet anh van cao cap 1 (thi bo sung dot thi ngay 18/03/2012) (04/03/2012)
       Lịch báo giảng Phương pháp luận khối lên thông đợt 2-Học kỳ 2 (04/02/2012)
       Lịch học Anh Văn không chuyên khối Liên thông đợt 2 -Học kỳ 2( áp dụng từ tuần 39) (04/02/2012)
       Danh sach lop anh van khoa k17 hoc ky 2 nam hoc 2011 - 2012 (04/02/2012)